Have an account?

Gebelik Takibi


Sağlıklı bir doğum yapılabilmesi için gebelik döneminde düzenli kontrollerin yapılması çok önemlidir. Özellikle adet gecikmesi olduğu dönemde kanda gebelik testi (βhcG) bakılması ardından değer 2000-25000 mıu/ml’yi geçtiğinde mutlaka ilk kontrol için hekime başvurulmalıdır. 

İLK GEBELİK KONTROLÜ: Amaç, gebeliğin rahim içinde yerleşmiş olduğunun görülmesi ve böylece dış gebelik olasılığının tamamen bertaraf edilmesidir. Çünkü nadiren dış gebelik durumunda da gebelik testi yükselişleri rahim içi  gebeliği taklit edebilmektedir. Ayrıca ilk gebelik muayenesinde ,rutin tarama kapsamında anneden hepatit yani sarılık taramaları, kızamıkçık, kedi köpek ve  çiğ et ve çiğ et ürünleri ile bulaşan toxoplazma ya da diğer viral hastalıklar açısından gerekli testler planlanabilir ve kan sayımı ile idrar kültürü değerlendirmeleri yapılabilir. 
Gebelik takibinde ilk 3 ay 2 haftada bir takip önerilmektedir. Çünkü erken haftalarda henüz bebek hareketleri hissedilmediği için, bebeğin sağlıklılık değerlendirmesi ancak ultrasonografi kontrolü ile olmaktadır.

NT ÖLÇÜMÜ VE KANDA İKLİLİ TEST:11-13. Gebelik haftasında, bebekte NT( ense kalınlığı ölçümü) ölçümü yapılmalı ve burun kemiği varlığı (nasal bone) değerlendirilmelidir. Bu ölçümler bebekte olası kromozomal rahatsızlık bulugusu açısından risk hesaplamasında önem arz etmektedir. 
Ense kalınlığı (NT) ölçümü 2.5 mm:’den ince ise ve nazal kemik izleniyor ise kromozomal anomali olmaması açısından güven vericidir. Ayrıca bu ölçümler  kanda ikili test yapılarak annenin Pap-A ve βhcG değerleri ile de kombine edilerek risk hesaplaması yapılabilmektedir. Böylece %92-96 güvenilirlik ile bebekte kromozomal anomali (özellikle mongolizm-down sendromu) görülme ihtimali belirlenebilmektedir. Risk hesaplamasında olası risk 1/270’den daha yüksek olasılık ile çıkarsa da yine bu haftalarda koryon villüs örneklemesi yani CVS, ya da 16-18. Hafta aralığında bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan örnek alınarak amniosentez yöntemi ile bebeğin kromozom yapısı hakkında %100 doğrulukla genetik değerlendirme yapılabilir.

RUTİN GEBELİK TAKİPLERİ: 12-28. hafta arasında gebelik kontrolü ayda bir yapılmaktadır. Bu hafta aralığında bebeğin büyüme takibinin yapılmasının yanı sıra   özellikle 18-20. hafta aralığında tüm organ sistemleri açısından detaylı ultrasonografik değerlendirme planlanmakta, ilaveten 24-26. gebelik haftası aralığında da  bebeğin kalbinin detaylı olarak değerlendirilmesi yapılabilmektedir.
24-28. hafta aralığında  50 gram şeker yükleme testi yapılmalı ve bu sırada tam kan sayımı ve idrar kültürü kontrolü de eklenmelidir. 50 gram şeker yükleme testi günün herhangi bir saatinde, açlık gerekmeksizin, 50 gram glukoz içeren suyun içilmesinden tam 1 saat sonra kan şekeri ölçülmesidir. Sonucu <140 mg/dl olması normal olarak kabul edilmektedir. Eğer sonuç bu değerin üstünde ise 100 gram glukoz testi yapılması önerilmektedir. 100 gram şeker testinde sabah, 8-10 saatlik açlık sonrasında açlık kan şekeri ölçülmekte ve 100 gram şekerli su içilmesinden 1,2 ve 3 saat sonra yine kan şekeri ölçümleri alınmaktadır. Eğer bu testte de 2 ya da daha fazla değerde yükseklik tespit edilir ise hastada gebelik şekeri tanısı konmaktadır. 50 gram şeker yükleme testinde bozukluk olan hastaların %85’inde 100 gram test normal olarak bulunmaktadır. Problemli çıkan %15’lik grupta da hastaların%85’inde sadece dietle kan şekerleri kontrol altına alınabilmektedir. Dietin yeterli olmadığı %15’lik grupta da diete ilaveten insülin başlanması gerekliliği doğabilmektedir. Gebelik şekeri, düzenli kontroller ile şeker düzeyleri ayarlanır ise gebelik açısından bir sorun teşkil etmez. Ancak ihmal edilen vakalarda erken doğum, bebekte doğum sonrası kan şekerinde düşüklük, hipokalsemi ya da sarılık gibi sıkıntılar doğabilmektedir.

28. GEBELİK HAFTASINDAN SONRA TAKİP: Bu haftadan sonra 35. gebelik haftasına kadar 3 haftada bir, ardından doğum olana kadar haftalık takipler yapılması önerilmektedir. Özellikle son haftalarda bebeğin kilo alımının takibi, içinde bulunduğu sıvının miktarının değerlendirilmesi önemlidir. 37. gebelik haftasında vajinal yolla gebe hastanın muayenesi, doğum eylemi başlamadan önce anne kemik yapısı ile bebeğin büyüklüğünün değerlendirilebilmesi ve vajinal yolla doğuma engel yaratabilecek nadir kemik yapı problemlerinin saptanması açısından planlanmalıdır. 40 haftaya kadar yapılan takipte doğum eylemi başlamamış ise hasta 3 gün aralıklarla takip edilip, 41-42. hafta aralığında hala eylem başlamamışsa doğum eylemi indüksiyonu yani eylemin dışardan ilaç verilerek başlatılması planlanmalıdır.
Gebelik düşünen ve şu an gebe olan tüm bayanların, sağlıkla yavrularına kavuşmaları dileklerimle.....

0 yorum:

Yorum Gönder